Izvēlieties valodu

Zinātniskie darbinieki

Nekas nav atrasts

Meža ekoloģija un mežkopība

Baiba Bambe Pētniece
Ilze Barone Zinātniskā asistente
Jānis Donis Pētnieks
Linda Gerra-Inohosa Pētniece
Jurģis Jansons Vadošais pētnieks
Edgars Jūrmalis Zinātniskais asistents
Dārta Kaupe Zinātniskā asistente
Zane Kļaviņa Zinātniskā asistente
Ivars Kļaviņš Zinātniskais asistents
Māris Laiviņš Vadošais pētnieks
Zane Lībiete Vadošā pētniece
Ilze Matisone Pētniece
Pāvels Rigalovs Zinātniskais asistents
Agita Treimane Zinātniskā asistente
Pēteris Zālītis Vadošais pētnieks
Leonīds Zdors Pētnieks

Meža selekcija un kokaugu adaptācija

Endijs Bāders Vadošais pētnieks
Anita Baumane Zinātniskā asistente
Beate Bērziņa Zinātniskā asistente
Kārlis Bičkovskis Zinātniskais asistents
Iveta Desaine Pētniece
Didzis Elferts Vadošais pētnieks
Arnis Gailis Pētnieks
Sabīne Ieviņa Zinātniskā asistente
Diāna Jansone Zinātniskā asistente
Līga Jansone Pētniece
Āris Jansons Vadošais pētnieks
Ieva Jaunslaviete Zinātniskā asistente
Juris Katrevičs Zinātniskais asistents
Laura Ķēniņa Pētniece
Māra Kitenberga Pētniece
Toms Kondratovičs Zinātniskais asistents
Oskars Krišāns Pētnieks
Edijs Leoke Zinātniskais asistents
Līga Liepa Pētniece
Agnese Anta Liepiņa Zinātniskā asistente
Roberts Matisons Vadošais pētnieks
Una Neimane Vadošā pētniece
Kristaps Ozoliņš Zinātniskais asistents
Zigmārs Rendenieks Pētnieks
Raitis Rieksts-Riekstiņš Zinātniskais asistents
Mārcis Saklaurs Zinātniskais asistents
Valters Samariks Zinātniskais asistents
Ineta Samsone Pētniece
Andris Seipulis Zinātniskais asistents
Valts Vīndedzis Zinātniskais asistents
Inga Zariņa Zinātniskā asistente
Pauls Zeltiņš Zinātniskais asistents
Mārtiņš Zeps Vadošais pētnieks
Daiga Zute Pētniece

Ģenētisko resursu centrs

Krišs Bitenieks Zinātniskais asistents
Agnese Gailīte Pētniece
Baiba Krivmane Pētniece
Maryna Ramanenka Pētniece
Dainis Edgars Ruņģis Vadošais pētnieks
Viktorija Sirsniņa Zinātniskā asistente
Vilnis Šķipars Pētnieks
Ilze Šņepste Pētniece

Meža atjaunošana un ieaudzēšana

Arta Bārdule Vadošā pētniece
Andis Bārdulis Pētnieks
Alise Bleive Zinātniskā asistente
Santa Celma Zinātniskā asistente
Jordane Jean-Claude Champion Mežsaimniecības inženieris
Mudrīte Daugaviete Vadošā pētniece
Kārlis Dūmiņš Zinātniskais asistents
Dagnija Lazdiņa Vadošā pētniece
Andis Lazdiņš Vadošais pētnieks
Jānis Liepiņš Pētnieks
Kaspars Liepiņš Vadošais pētnieks
Kristaps Makovskis Pētnieks
Dana Purviņa Zinātniskā asistente
Toms Artūrs Štāls Zinātniskais asistents
Jeļena Stola Zinātniskā asistente
Viktorija Vendiņa Zinātniskā asistente
Austra Zuševica Zinātniskā asistente

Meža fitopatoloģija un mikoloģija

Annija Auniņa Zinātniskā asistente
Tālis Gaitnieks Vadošais pētnieks
Kristīne Kenigsvalde Zinātniskā asistente
Dārta Kļaviņa Vadošā pētniece
Lauma Silbauma Zinātniskā asistente
Zane Striķe Zinātniskā asistente
Astra Zaļuma Zinātniskā asistente

Meža entomoloģija

Līva Legzdiņa Zinātniskā asistente
Elza Otaņķe Zinātniskā asistente
Agnis Šmits Vadošais pētnieks
Zane Striķe Zinātniskā asistente

Meža tehnoloģijas

Ritvars Ancāns Zinātniskais asistents
Aldis Butlers Pētnieks
Jānis Ivanovs Zinātniskais asistents
Ieva Ivbule Zinātniskā asistente
Santa Kalēja Pētniece
Linards Ludis Krumšteds Zinātniskais asistents
Andis Lazdiņš Vadošais pētnieks
Ieva Līcīte Zinātniskā asistente
Raitis Normunds Meļņiks Zinātniskais asistents
Edgars Muižnieks Zinātniskais asistents
Raivo Ošis Pētnieks
Guna Petaja Zinātniskā asistente
Kaspars Polmanis Pētnieks
Ilona Skranda Zinātniskā asistente
Gints Spalva Zinātniskais asistents
Emīls Mārtiņš Upenieks Zinātniskais asistents
Mārtiņš Vanags-Duka Zinātniskais asistents
Agris Zimelis Pētnieks
Zaiga Anna Zvaigzne Zinātniskā asistente

Meža fauna un medniecība

Guna Bagrade Vadošā pētniece
Gundega Done Zinātniskā asistente
Aivars Ornicāns Zinātniskais asistents
Jānis Ozoliņš Vadošais pētnieks
Digna Pilāte Pētniece
Alda Stepanova Zinātniskā asistente
Jurģis Šuba Pētnieks
Agrita Žunna Pētniece

Meža izejvielu pārstrāde

Uldis Grīnfelds Vadošais pētnieks

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija

Ieva Adamoviča Zinātniskā asistente
Andis Adamovičs Zinātniskais asistents, monitoringa grupas vadītājs
Aigars Jansons Zinātniskais asistents, monitoringa grupas vadītājs
Jurģis Jansons Vadošais pētnieks
Igors Krasavcevs Pētnieks
Mārtiņš Lūkins Zinātniskais asistents
Raimonds Putniņš Zinātniskais asistents, monitoringa grupas vadītājs
Ģirts Razma Zinātniskais asistents, monitoringa grupas vadītājs
Guntars Šņepsts Pētnieks
Juris Zariņš Pētnieks
Uldis Zvirbulis Zinātniskais asistents, monitoringa grupas vadītājs

Augu fizioloģijas laboratorija

Toms Kondratovičs Zinātniskais asistents
Ineta Samsone Pētniece
Kristiāna Šica-Šteinberga Zinātniskā asistente
Dace Treigute Pētniece

Meža vides laboratorija

Arta Bārdule Vadošā pētniece
Aldis Butlers Pētnieks
Andis Lazdiņš Vadošais pētnieks
Edgars Muižnieks Zinātniskais asistents
Dana Purviņa Zinātniskā asistente
Jeļena Stola Zinātniskā asistente

Izvēlieties valodu