Izvēlieties valodu

Valters Samariks

Valters Samariks

Zinātniskais asistents
Mg.silv.
+371 26545623

Promocijas darbs

Siltumnīcefekta gāzu emisijas vecā mežā ar kūdras augsnēm

Darba 1. vadītājs: Āris Jansons

Izvēlieties valodu