Izvēlieties valodu

Raitis Rieksts-Riekstiņš

Raitis Rieksts-Riekstiņš

Zinātniskais asistents
Mg.sc.ing.
+371 26094646

Promocijas darbs

Stādītu parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu augšanas gaitas modeļi

Darba vadītājs: Āris Jansons
Konsultants: Jānis Donis

Izvēlieties valodu