Izvēlieties valodu

Līva Legzdiņa

Līva Legzdiņa

Zinātniskā asistente
Mg.biol.
+371 29159226

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Bezmugurkaulnieku daudzveidība Heterobasidion spp. augļķermeņos uz trupējušas skujkoku koksnes un to ietekmējošie faktori

Darba 2. vadītājs: Tālis Gaitnieks

Izvēlieties valodu