Meža kaitēkļu populāciju dinamikas prognozes, uzraudzība, ierobežošana, apkarošana. Saimniekauga-kaitēkļa mijiedarbība, dabīgo ienaidnieku nozīme.