Izvēlieties valodu

Zane Kļaviņa

Zane Kļaviņa

Zinātniskā asistente
Mg.envir.sc.
+371 22496191

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti

Darba 1. vadītāja: Zane Lībiete

Izvēlieties valodu