Meža ekosistēmas struktūras un funkciju pētījumi, lai nodrošinātu ekoloģiski pamatotu, nepārtrauktu un paplašinātu mežsaimniecību, saglabājot tās bioloģisko daudzveidību biotopu un sugu līmeņos. Inovatīvu tehnoloģiju un prognožu modeļu izstrāde prakses vajadzībām uz eksperimentu un novērojumu bāzes.