Izvēlieties valodu

Edgars Jūrmalis

Edgars Jūrmalis

Zinātniskais asistents
Mg.envir.sc.

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Sabiedrības rekreācijas preferenču izpēte un risinājumi apsaimniekošanas plānošanas atbalstam Latvijas meža ekosistēmās

Darba 1. vadītāja: Zane Lībiete

Izvēlieties valodu