Izvēlieties valodu

Ivars Kļaviņš

Ivars Kļaviņš

Zinātniskais asistents
Mg.envir.sc.
+371 26301639

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības ietekme uz vielu apriti un jaunaudžu attīstību pēc atjaunošanas cirtes

Darba 1. vadītāja: Zane Lībiete

Izvēlieties valodu