Izvēlieties valodu

Agita Treimane

Agita Treimane

Zinātniskā asistente
Mg.biol.
+371 26672994

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Mellenes (Vaccinium myrtillus L.) un brūklenes (V. vitis-idaea L.) ekoloģija, sastopamība, potenciālā raža dažādos meža tipos un mežsaimnieciskās darbības ietekme uz to

Darba 2. vadītāja: Zane Lībiete

Izvēlieties valodu