Izvēlieties valodu

Baiba Krivmane

Baiba Krivmane

Pētniece
Mg.biol.
+371 29390226

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Parastās priedes mikroRNS loma stresa un slimību atbildes reakcijās

Darba 1. vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis

Izvēlieties valodu