Literatūra
I Meža koku selekcija un sēklu plantācijas
II Meža koku selekcija un sēklu plantācijas
III Meža koku selekcija un sēklu plantācijas
IV Meža koku selekcija un sēklu plantācijas
I Meža kultūras
II Meža kultūras
Rīgas priede