Izvēlieties valodu

Kārlis Bičkovskis

Kārlis Bičkovskis

Zinātniskais asistents
Mg.silv.

Promocijas darbs

Meliorācijas sistēmu atjaunošanas pēc bebra (Castor fiber L.) darbības ietekme uz siltumnīcefekta gāzu bilanci

Izvēlieties valodu