Izvēlieties valodu

Juris Zariņš

Juris Zariņš

Pētnieks
Mg.biol.
+371 26520068

Promocijas darbs

Upju aizsargjoslu apsaimniekošanas ekoloģiskais un mežsaimnieciskais izvērtējums

Darba vadītājs: Jurģis Jansons

Izvēlieties valodu