Meža statistiskā inventarizācija (MSI), iegūstot matemātiski precīzu un operatīvu informāciju par meža resursiem Latvijā.

MSI un Nacionālā meža monitoringa dokumentācija un rezultāti