Drukā

Nacionālā meža monitoringa metodikas

Meža resursu monitoringa rezultāti

 1. I cikla rezultāti (2011. gads ar 2014. gada pārrēķinu)
 2. II cikla rezultāti (2014)
 3. III cikla rezultāti (2018)
 4. IV cikla rezultāti (2023)
 5. Meža resursu stāvoklis valstī pēdējo piecu gadu periodā no 2004. līdz 2023. gadam 

Pirmā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanas monitoringa rezultāti

 1. 2012. gads
 2. Uzmērīto I līmeņa gaisa piesārņojuma monitoringa parauglaukumu saraksts (2018)
 3. 2019. gads
 4. 2020. gads
 5. 2021. gads
 6. 2022. gads 
 7. 2023. gads 

Otrā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanas monitoringa rezultāti

 1. 2019. gads
 2. 2020. gads
 3. 2021. gads
 4. 2022. gads
 5. 2023. gads 

Mežsaimniecības biotisko riska faktoru monitoringa rezultāti

 1. 2014. gads
 2. 2015. gads
 3. 2016. gads
 4. 2017. gads
 5. 2018. gads
 6. 2019. gads
 7. 2020. gads:
  7.1. Meža kaitēkļu un slimību monitorings
  7.2. Briežu dzimtas bojājumu monitorings
 8. 2021. gads:
  8.1. Meža kaitēkļu un slimību monitorings
  8.2. Briežu dzimtas bojājumu monitorings
 9. 2022. gads:
  9.1. Meža kaitēkļu un slimību monitorings
  9.2. Briežu dzimtas bojājumu monitorings
 10. 2023. gads:
  10.1. Meža kaitēkļu un slimību monitorings 
  10.2. Briežu dzimtas bojājumu monitorings

Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa rezultāti

 1. 2019. gads
 2. 2020. gads
 3. 2021. gads
 4. 2022. gads 
 5. 2023. gads