Izvēlieties valodu

Mārcis Saklaurs

Mārcis Saklaurs

Zinātniskais asistents
Mg.sc.ing.

Promocijas darbs

Ekosistēmas pakalpojumu vērtība upju piekrastes mežos

Izvēlieties valodu