Izvēlieties valodu

Santa Celma

Santa Celma

Zinātniskā asistente
Mg.biol.

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Saldais ķirsis (Prunus avium L.) mežaudzēs un apmežojumos Latvijā

Darba vadītāja: Dagnija Lazdiņa

Izvēlieties valodu