Izvēlieties valodu

Astra Zaļuma

Astra Zaļuma

Zinātniskā asistente
Mg.biol., Mg.silv.

Pētniecības virzieni

Aktuālie pētījumi

Nav aktuālo pētījumu
Visi pētījumi

Promocijas darbs

Vietējo un introducēto skuju koku uzņēmība pret Heterobasidion spp. un sakņu trupes ierobežošanas iespējas

Darba vadītājs: Tālis Gaitnieks

Izvēlieties valodu