Sakņu trupes izplatības skujkoku mežos apzināšana, ierobežošana un trupes sēņu identificēšana. Stādu vitalitāte un mikorizācija kokaudzētavās. Meža aizsardzības pētījumu veikšanai darbojas Meža mikoloģijas laboratorija.