Izvēlieties valodu

Guna Petaja

Guna Petaja

Zinātniskā asistente
Mg.biol.
+371 26117818

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Koksnes pelnu un slāpekļa minerālmēslojuma īstermiņa ietekme uz zemsedzes veģetāciju un krājas papildpieaugumu skujkoku audzēs

Darba vadītājs: Andis Lazdiņš

Izvēlieties valodu