Meža biomasas izmantošana enerģētikā. Mežizstrādes un mežkopības tehnoloģisko procesu un mašīnu mežsaimnieciskais un ietekmes uz vidi vērtējums. Meža augsnes sagatavošanas tehnoloģijas un iekārtas dažādiem augšanas apstākļiem. Meža stādīšanas darbarīki un iekārtas kailsakņu un ietvarstādu stādīšanai.