Vadītājs: Linda Gerra-Inohosa
Sākuma datums: 01.12.2020.
Beigu datums: 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padomes granta vienošanās Nr. lzp-2020/2-0119 

Logo FLPP 2

Pētījuma mērķis ir novērtēt meža ekosistēmu pakalpojumus Latvijā. Tā ietvaros, izmantojot iepriekšējos gados izstrādātu un valsts meža modeļteritorijā testētu metodiku, tiks veikts apgādes, regulējošo un kultūras ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un kartēšana visiem Latvijas mežiem neatkarīgi no īpašuma formas. Patlaban izstrādātie vairāk nekā 30 indikatori tiks papildināti ar jauniem indikatoriem kultūras ekosistēmu pakalpojumu raksturošanai, kas ir pagaidām vismazāk pētītais aspekts.

Pētījuma rezultātus plānots atspoguļot divās zinātniskās un vairākās populārzinātniskās publikācijās, monogrāfijā "Meža ekosistēmu pakalpojumi Latvijā" un atvērto datu kopā, kas parādīs meža ekosistēmu pakalpojumu telpisko izplatību.

Pētījuma progress:

  1. 20.12.2021. Pētījuma ietvaros sagatavotas četras populārzinātniskas publikācijas – vispārīgi par ekosistēmu pakalpojumu pieeju meža nodrošināto labumu vērtēšanā, par regulējošajiem un kultūras ekosistēmu pakalpojumiem, kā arī par vienu no apgādes pakalpojumu veidiem – meža ogām:
    Meža ekosistēmu pakalpojumi 
    Meža ekosistēmu kultūras jeb nemateriālie pakalpojumi 
    Regulējošie meža ekosistēmu pakalpojumi 
    Nepietiekami novērtētais resurss – savvaļas ogas 


Pētījuma rezultāti
 

Aktualitātes 

  1. 18.05.2022. Relīze LVMI "Silava" sadarbība ar RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu projektā PROGRESS