Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 01.08.2019.
Beigu datums: 31.01.2021.

Interreg Baltijas Jūras Reģiona programmas 2014–2020 pētījums


Logo WAMBAF 2   Logo WAMBAF Tool Box   Logo EU Strategy for Baltic Sea Region

Partneri ir Zviedrijas Mežu aģentūra (vadošais partneris), Zviedrijas Meža pētīšanas institūts, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Somijas Dabas resursu institūts, Metsähallitus, LVMI "Silava", Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētnieciskais centrs, Polijas Meža pētīšanas institūts, WWF Krievija, Krievijas Zinātņu akadēmijas Karēlijas Pētījumu centrs.
Kopējais finansējums ir 1 059 125 EUR, t sk. Interreg 828 825 EUR, LVMI "Silava" finansējuma daļa 80 000 EUR.


WAMBAF Tool Box mājaslapa
 

WAMBAF Tool Box mērķis ir turpināt WAMBAF (Water management in Baltic Forests, 2016–2019) gaitā uzsāktās aktivitātes, detalizējot un padziļinot tajā izveidotos rīkus ar mērķi samazināt barības vielu un dzīvsudraba nokļūšanu ūdenstecēs un ūdenstilpēs mežsaimniecības rezultātā (konkrēti pievēršoties meža meliorācijas sistēmu renovācijai, aizsargjoslu un bebraiņu apsaimniekošanai).

Plānotās aktivitātes:

 1. Mašīnmācīšanās attīstīšana, reģionā izmantojamu mitro vietu karšu izstrāde;
 2. Bebru ietekmes analīze un populāciju apsaimniekošanas plānošana telpiskā mērogā;
 3. WAMBAF projekta laikā sagatavoto īsfilmu tulkošana;
 4. Meža meliorācijas sistēmu renovācijas rokasgrāmatas izstrāde;
 5. Izstrādāto rīku pielietošana apmācībās;
 6. Aktivitāšu plāna prezentēšana iesaistītajām pusēm.

Aktualitātes

 1. 3.–4.09.2019. Projekta uzsākšanas seminārs Upsalā, Zviedrijā.
 2. 6.–8.11.2019. Mitro vietu karšu darba grupas seminārs-apmācības Umejā, Zviedrijā.
 3. 3.–4.02.2020. Meliorācijas sistēmu renovācijas rokasgrāmatas izstrādes darba grupas seminārs Vantā, Somijā.
 4. 3.–4.03.2020. WAMBAF Tool Box sanāksme Rīgā, Latvijā.
 5. 9.–10.2020. Apmācību organizēšana.
 6. 6.2020. Pētījuma ietvaros izveidoti video sižeti:
  Ūdensteču aizsargjoslu ekoloģiskās funkcijas un apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā
  Bebri, to ietekme un apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā 
  Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana Baltijas jūras reģionā 
 7. 21.08.2020. Relīze Pētījuma aktivitātes
 8. 23.03.2021. Turpinot iepriekšējos gados uzsākto darbu, WAMBAF ToolBox ietvaros ir sagatavota Rokasgrāmata ūdens kvalitātes aizsardzības struktūru izveidošanai meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas laikā un ūdens aizturēšanai mežā. Rokasgrāmatā aprakstītas nozīmīgākās struktūras, nosacījumi to plānošanai, ierīkošanai nepieciešamie materiāli un norādījumi uzraudzībai un efektivitātes monitoringam.