Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.03.2019.
Beigu datums: 31.12.2021.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs ar CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P10 "Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā"

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģijas ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un meža audzēšanā, nodrošinot maksimālo atdevi no meža selekcijā un atjaunošanā ieguldītajiem līdzekļiem.

Pētījuma gaitā tiks ierīkoti eksperimenti un sagatavotas rekomendācijas augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla ieguves kāpināšanai, vērtējot genotipa vides mijiedarbības ietekmi uz koku ražību, kā arī sagatavojot tehnoloģiju mikroklonāli pavairojama bērza materiāla efektīvai uzglabāšanai un ražošanai, līdz ar to veicinot labāko genotipu plašāku izmantošanu meža atjaunošanā. Tiks sagatavoti priekšlikumi meža selekcijas indeksu pilnveidošanai, ietverot rezistenci raksturojošās piezīmes, līdz ar to veicinot augstāku jauno audžu noturību.

Pētījuma rezultāti būs selekcijas indeksā ietvertas rezistenci raksturojošas pazīmes (indekss, apraksts) un sagatavoti stādījumi ilgtermiņa selekcijas efekta novērojumiem. Sagatavoti priekšlikumi meža un saistīto nozaru politikas veidošanai selekcionēta stādmateriāla izmantošanas veicināšanai.

Aktualitātes

 1. 15.07.2019. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 2. 16.10.2019. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 3. 20.01.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 4. 30.03.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 5. 30.06.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 6. 16.10.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 7. 29.01.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 8. 20.04.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 9. 14.07.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 10. 30.09.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 11. 11.02.2022. Pētījuma rezultātu pārskats