Vadītājs: Arnis Gailis
Sākuma datums: 14.06.2021.
Beigu datums: 31.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētījumu programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_0082_101_21_88)

Pētījuma saturs:

  1. Parastās priedes selekcija sagatavojot augstvērtīgu klonu komplektu 3. kārtas sēklu plantāciju ierīkošanai un informāciju sēklu plantāciju ģenētiskajai retināšanai;
  2. Parastās egles selekcija sagatavojot augstvērtīgu klonu komplektu 3. kārtas sēklu plantāciju ierīkošanai un atlasot produktīvus, veģetatīvajai pavairošanai piemērotus klonus;
  3. Āra bērza selekcija rekombinējot selekcijas materiālu – veikta selekcijas populācijas klonu kontrolētā krustošana un atlasot produktīvus, veģetatīvajai pavairošanai piemērotus klonus, precizēta to pavairošanas metodika;
  4. Melnalkšņa selekcija sagatavojot augstvērtīgu klonu komplektu 3. kārtas sēklu plantāciju ierīkošanai.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)
 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2023)