04.12.2023.
Drukā

TV24 raidījumā "Aktualitātes" sižets par oglekļa uzkrājumu mežaudzēs klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai, kurā LVMI "Silava" zinātniskais asistents Kārlis Bičkovskis stāsta par pētījumā Modelēšanas instrumenti oglekļa aprites un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai serdes trupes bojātās lapu koku audzēs (ERAF vienošanās Nr. 1.1.1.1/21/A/063) iegūtajiem rezultātiem.