Molekulārās ģenētikas laboratorija veic paraugu molekulāro pasportizāciju un analīzi, kā arī citus pētījumus augu molekulārā bioloģijas laukā, ieskaitot gēnu ekspresijas analīzes un genomu struktūras pētījumus. Ģenētisko resursu centram ir tuva sadarbība ar selekcijas institūtiem un citām iestādēm, kur tiek saglabātas ex situ kolekcijas (piem. lauku kolekcijas).