Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 01.01.2023.
Beigu datums: 15.11.2023.

Medību saimniecības attīstības fonda vienošanās Nr. 23-00-S0MSF02-000003


Logo MSAF

Pētījuma uzdevumi:

  1. No nomedītajiem vilkiem ievākt pieaugušo mātīšu reproduktīvos orgānus, DNS paraugus analīzēm, muskuļaudus un diafragmu trihinellu pārbaudei, kunģi barošanās pētījumiem un ilkņa sakni no vilkiem, kas vecāki par gadu, saglabājot līdzšinējo paraugkopas reprezentativitāti ne mazāku kā 40% no nomedīto indivīdu kopskaita.
  2. Veikt materiāla apstrādi un izpēti laboratorijā, nosakot dzīvnieku precīzu vecumu pēc ilkņa saknes zoba cementa pieauguma slāņu skaita un mātīšu auglību pēc placentālo plankumu skaita dzemdes sieniņās un dzeltenuma ķermeņu daudzuma olnīcās.
  3. Veikt DNS analīzes un populācijas ģenētisko parametru un radniecības rādītāju rezultātu interpretāciju paraugiem, kas ievākti no nomedītajiem vilkiem.
  4. Veikt DNS analīzes paraugiem, kas ievākti postījumu vietās no mājdzīvniekiem, kur notikuši uzbrukumi, lai noteiktu plēsēja sugu.
  5. Veikt 2022./2023. gada medību sezonas laikā ievākto datu (demogrāfija, barošanās, parazīti) analīzi un to salīdzinājumu ar visas līdzšinējās izpētes laikā iegūtajiem datiem.
  6. Nodrošināt zinātniski izvērtētu informāciju Valsts meža dienestam, kas atbild par medību, jauno mednieku un medību vadītāju apmācības uzraudzību un pieļaujamā vilku nomedīšanas apjoma noteikšanu, un komunikāciju un datu apmaiņu ar pētnieciskā darba partneriem kaimiņvalstīs salīdzināmo rādītāju izmantošanai Baltijas populācijas stāvokļa novērtēšanā.
  7. Veikt aptaujas "Survey of attitudes towards large carnivores in Baltic countries" rezultātu analīzi sabiedrības interešu grupu attieksmes un viedokļu noskaidrošanai.
  8. Veikt datu analīzi un rezultātu interpretāciju par faktoru ietekmi uz lauksaimniecībai nodarīto postījumu apjomu, izmantotajiem mājlopu aizsardzības līdzekļiem un nomedīto vilku vietu, laiku un daudzumu postījumu rajonos.
  9. Informēt sabiedrību plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā ar medību tiesību lietotājiem par pētījumu un tā rezultātiem.

Aktualitātes

Video faili "Latvijas vilku monitorings un paraugu sagatavošana no nomedītajiem vilkiem" un "Vilku vieta ekosistēmā un uzbrukumi mājlopiem" mednieku apmācībai


Pētījuma zinātniskais pārskats