Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 01.01.2021.
Beigu datums: 15.11.2021.

Medību saimniecības attīstības fonda vienošanās Nr. 21-00-S0MSF02-000001

Pētījuma uzdevumi

  1. Materiāla ievākšana no nomedītajiem vilkiem un lūšiem, saglabājot līdzšinējo paraugkopas reprezentativitāti.
  2. Materiāla apstrāde un izpēte laboratorijā, nosakot precīzu vecumu un auglību.
  3. DNS analīzes nomedītajiem plēsējiem un paraugiem no postījumu vietām, kur notikuši uzbrukumi mājdzīvniekiem.
  4. Invazīvā un neinvazīvā ceļā (DNS, pēdas, fotogrāfijas, novērojumi) iegūto datu sasaiste, nosakot teritorijas, kurās vilki un lūši vairojas, uzturas pastāvīgi vai konstatēti atsevišķos gadījumos.
  5. Nodrošināt zinātniski izvērtētu informāciju institūcijām, kas atbild par medību uzraudzību un sugu aizsardzību, skaidrot konstatētos procesus vilku un lūšu populācijās medību tiesību lietotājiem, pētnieciskā darba partneriem, Latvijas sabiedrībai un ārvalstu interesentiem.


Pētījuma zinātniskais pārskats