Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.05.2009.
Beigu datums: 30.12.2011.

INTERREG IVC programmas vienošanās Nr. 0098R1

Logo INTERREG IVC     2009 Logo Future forest


Informatīvs materiāls Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā

Pētījuma pārskats

Aktualitātes

 1. 8.–9.04.2010. Dalība seminārā "Meža apsaimniekošanas perspektīvas" Medzābakos. Prezentācijas:
  Meža atjaunošanas veida un materiāla izvēle klimata izmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanai – adaptācijas ģenētiskais aspekts 
  Ķīmiskie un bioloģiskie procesi dažādās augsnēs klimata pārmaiņu kontekstā 
  Bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas 
  Zaļā grāmata. Meža aizsardzība un meža informācija ES — gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām 
  Prognozētās klimata izmaiņas Latvijā 
  Kaitēkļi klimata izmaiņu kontekstā 
  Meža loma CO₂ piesaistē un klimata izmaiņu ietekmes mazināšanā 
  Klimata izmaiņu ietekme uz meža ūdens režīmu un augsni 
  Klimata izmaiņu radītie meža audzēšanas riski un to mazināšanas iespējas: vējš un uguns