Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 31.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētniecības programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_007n_101_21_76)


Pētījuma pirmajā etapā (2021. gada jūnijs–decembris) īstenoti darba uzdevumi četrās aktivitātēs. Vairākās no tām šajā gadā darbi balstīti uz nepārtrauktu mērījumu nodrošināšanu iepriekš ierīkotos objektos un datu rindu pagarināšanu zinātniski pamatotas argumentācijas veidošanai par pētāmajiem jautājumiem – mežsaimniecības ietekmi uz dažādiem vides aspektiem. Šķēršļi pētniecībai pašlaik nav konstatēti, darbs norisinājās atbilstoši plānam, un 2021. gada aktivitātes pabeigtas savlaicīgi.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)

 

Darbinieki

Publikācijas