Vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 01.02.2023.
Beigu datums: 31.12.2024.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P11 "Dižskābarža stādmateriāla ražošanas tehnoloģijas izstrāde", īstenota sadarbībā ar

Logo Finanse ES Next NAP

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju dižskābarža stādmateriāla audzēšanai mežaudžu noturības, bioloģiskās daudzveidības, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas vajadzībām. Izstrādātā tehnoloģija paredzēta pielietošanai Latvijas meža kokaudzētavās kvalitatīva un mūsu apstākļiem piemērota dižskābarža stādmateriāla ražošanai, aprobējot un pielāgojot jau praksē izmantotās lapu koku (bērzs, melnalksnis) audzēšanas tehnoloģijas, kā arī meklējot un pārbaudot inovatīvus risinājumus.

Galvenās pētījuma aktivitātes – dižskābarža atjaunošanās ekoloģijas apraksts, sēklu materiāla ražošanas, uzglabāšanas un kvalitātes kontroles rekomendāciju izveide, eksperimentālo stādmateriāla partiju izaudzēšana. Pētījuma rezultātā tiks izveidota Latvijas meža kokaudzētavās pielietojama tehnoloģija kvalitatīva un mūsu apstākļiem piemērota dižskābarža stādmateriāla ražošanai.

Aktualitātes

  1. 24.–25.05.2023. Relīze Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju 
  2. 26.–28.09.2023. Ziņojums 11. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rural Development 2023: Bioeconomy for the Green Deal: Lazdiņa D., Vendiņa V., Žīgure S. Challenges in Beech (Fagus sylvatica) seedling propagation (stenda referāts un prezentācija).
  3. 11.2023. Sagatavots informatīvs materiāls Dižskābardis – ekoloģiskās īpašības un atjaunošana 
  4. 12.2023. Sagatavots informatīvs materiāls Sēklu stratifikācijas izmēģinājumi, dīdzības un dīgšanas pētījumi 
  5. 2.2024. Sagatavots informatīvs materiāls Pārskats par eksperimentālas sērijas audzēšanas gaitu un stādu vitalitātes novērtējums sezonas beigās 
  6. 6.2024. Populārzinātnisks pārskats Dižskābarža pavairošana 
  7. 6.2024. Pārskats par pētījumā paveikto V un VI periodā