Vadītājs: Uldis Grīnfelds
Sākuma datums: 01.09.2022.
Beigu datums: 30.06.2025.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" vienošanās Nr. 22-00-A01612-000019

Logo ES ELFLA

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" (vadošais partneris), SIA "Rīgas meži", SIA "Jifteco", biedrība "Latvijas Mežu īpašnieku biedrība", SIA "Niedrāji MR" un SIA "Vudlande".
Pētījuma attiecināmās izmaksas ir 362 597,57 EUR, no tiem publiskais finansējums 326 337,79 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt jaunu dabai un cilvēkam nekaitīgu skuju koku stādu aizsardzības līdzekli jeb repelentu un tā uzklāšanas metodi aizsardzībai pret dendrofāgo kukaiņu bojājumiem.

Aktualitātes

  1. 13.03.2023. Pētījuma īstenošanas norise 
  2. 13.10.2023. Pētījuma īstenošanas norise 
  3. 29.02.2024. Pētījuma īstenošanas norise 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē