Publicēšanas datums 10.03.2023.
Drukā

Šī gada janvārī LVMI "Silava" ir uzsākts pētījums Ietvars augsnes veselības aspekta iekļaušanai uzņēmējdarbībā un politikas veidošanas procesos: augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un iniciatīvas ieguldījumiem augsnes veselībā (InBestSoil), kura īstenošanā iesaistītas 19 institūcijas no 10 valstīm: Francijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Rumānijas, Spānijas un Šveices.

2023 01 01 Logo InBestSoil

Pētījuma InBestSoil mērķis ir veikt augsnes veselības ekonomisko novērtējumu, ņemot vērā dažādās augsnes funkcijas: no šķiedrvielu un pārtikas ražošanas līdz augsnes lomai kultūras mantojuma saglabāšanā. Šim nolūkam visā Eiropā ir izvēlētas eksperimentālas platības ("bākas"), kas būs ilgtermiņu risinājumu demonstrēšanas vietas, kas uzskatāmas par priekšzīmīgām augsnes veselības uzlabošanas ziņā. "Bākas" būs dzīvās laboratorijas – ekosistēmas, kurās tiks īstenota sadarbība starp pētniecību un inovācijām, iesaistot reģionālās ieinteresētās puses sistēmiskā pētniecībā, kopīgi uzlabojot efektivitāti augsnes veselības jomā. Pētījuma ietvaros LVMI "Silava" būs atbildīga par "bāku" Nr. 6, kas reprezentēs boreālo mežu augsni.

Laikā no 31. janvāra līdz 1. februārim Zagrebā (Horvātijā) norisinājās InBestSoil uzsākšanas sanāksme, kur piedalījās arī Latvijas pārstāvji – Arta Bārdule, Uvis Dambergs un Andra Ziediņa, lai diskutētu par pētījuma norisi nākamo četru gadu laikā.