21.08.2023.
Drukā

Ir noslēdzies pētījums Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem, ko LVMI "Silava" īstenoja sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, a/s "JP Ziedi", SIA "Green Latvija", SIA "Pampāļi", z/s "Irbenes", SIA "Latvi Dan Agro", z/s "Līgo" un SIA "Dobeles EKO". Pētījuma ietvaros tika analizēts Latvijā ražoto digestātu  un pelnu sastāvs, vērtēta dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekme uz augu augšanu un produktivitāti, kā arī izstrādāts tehnoloģiskais cikls konkurētspējīga produkta ražošanai.

Ar pētījumu un tā īstenošanas gaitu var iepazīties sagatavotajā video materiālā, kurā LVMI "Silava" vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa (no 5. minūtes) stāsta, kā LVMI "Silava" klimatmājā noritēja pētījumi par dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmes efektivitāti uz priedes un papeles klonu 'Auce' augšanu.