28.02.2023.
Drukā

 Logo PostDoc Latvia         Logo ERAF 2014 2020 LV

Latvijā jau daudzus gadus sistemātiski tiek uzlabotas metodes, lai novērtētu kokaudzes potenciālu uzkrāt oglekli, un aprēķinātu, cik daudz oglekļa dioksīda (CO2) ir akumulēts Latvijas mežos. Pieaugošā interese par oglekļa uzkrāšanos kokaugu biomasā un klimata gudru mežu apsaimniekošanu, pamato nepieciešamību nepārtraukti atjaunot informāciju par Latvijas mežaudžu stāvokli un to augšanas gaitu. Kokiem augot, atmosfērā esošais oglekļa dioksīds tiek piesaistīts un absorbēts koksnē, saknēs, mizā, zaros un lapās, tāpēc mežiem ir nozīmīga loma kopējā oglekļa bilancē. Koki ir lielākā dinamiskā oglekļa krātuve mežā un tāpēc kokaudzes biomasas aprēķināšana ir priekšnoteikums, lai novērtētu oglekļa uzkrājumu arī citās krātuvēs.

Par jaunākajiem rezultātiem pētījumā Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana sagatavots pārskats


Biomasas aprēķina vienādojumi Latvijas saimnieciski nozīmīgāko koku sugu audzēm