03.05.2023.
Drukā

No š.g. 15.–20. aprīlim LVMI "Silava" pētniece Baiba Krivmane piedalījās COST akcijas CA21157 European Network for Innovative Woody Plant Cloning (COPYTREE) rīkotajā konferencē "Innovative Woody Plant Cloning”, kas notika  Santiago de Compostela (Spānijā).

Konferences ietvaros Baiba Krivmane uzstājās ar stenda referātu Differentially expressed conserved microRNAs in mature and rejuvenated silver birch in vitro propagated tissues, kurā prezentēja iegūtos sekvenēšanas un reālā laika PCR rezultātus no 10 mēnešus vecām āra bērza rejuvenilizētajām un nobriedušajām in vitro kultūrām, kā arī no trīs nedēļas jauniem sējeņiem un no divdesmit gadus veca nobrieduša āra bērza lapām.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki – doktorantūras studenti, pētnieki un profesori no zinātniskajiem institūtiem un universitātēm no 26 valstīm: Albānijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Gruzijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Turcijas, Vācijas, Izraēlas, Tunisijas, Irānas, Serbijas, Ēģiptes, Ukrainas, Jaunzēnlandes, Luksemburgas, Indonēzijas, lai dalītos pieredzē un zināšanās par piemērotākajiem audzēšanas apstākļiem dažādām koku sugām in vitro, izmantotajiem augšanas regulatoriem, barotnēm, molekulārajiem marķieriem u.c.


2023 05 03 COPYTREE 1

2023 05 03 COPYTREE 2

COST akcija CA21157 ilgs četrus gadus un tās laikā plānots rīkot vadības komitejas sanāksmes, apmācības, konferences un seminārus saistībā ar dažādām in vitro kultūrām.


LVMI "Silava" pētījums Molekulāro marķieru izstrāde juvenilitātes novērtēšanai āra bērza mikropavairošanas laikā (Betula pendula Roth)