13.05.2023.
Drukā

LVMI "Silava" zinātniskie darbinieki Aldis Butlers un Ieva Līcīte 11.–12. maijā Isprā (Itālijā) piedalījās ES Kopējā pētniecības centra (Joint Research Centre, JRC) organizētā seminārā "LULUCF inventories for enhanced climate action".

JRC ikgadēji pulcē ES zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektora ekspertus, lai informētu par starptautiskā un ES regulējuma aktualitātēm saistībā ar siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju inventarizāciju, kā arī nodrošinātu pieredzes apmaiņu ES ekspertu vidū. Viena no galvenajām 2023. gada semināra tēmām un atziņām ir saistīta ar SEG inventarizācijas datu augošo ietekmi un nozīmīgumu klimata politikas plānošanā un ietekmes novērtēšanā, kas attiecīgi nosaka arvien precīzāku aprēķinu metožu, attālās izpētes un modelēšanas kapacitātes attīstību.

LVMI "Silava" valsts deleģēto funkciju ietvaros ikgadēji sagatavo Latvijas Nacionālās SEG inventarizācijas un SEG emisiju prognožu ziņojumus. Plašāka informācija Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājas lapas sadaļā Ziņojums par klimatu.