Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 02.11.2018.
Beigu datums: 01.11.2020.

Latvijas Zinātnes padomes vienošanās Nr. lzp-2018/2-0349 

Logo FLPP 2

Vētras ir nozīmīgākais mežaudžu bojājumu cēlonis Eiropā (Latvijā vien pēdējo 10 gadu laikā radot 164 milj. EUR zaudējumus), un klimata izmaiņu rezultātā to ietekme turpinās pieaugt. Pētījuma mērķis ir nodrošināt precīzu informāciju par vētru ekonomisko ietekmi meža politikas veidotājiem un lēmumu pieņemšanas atbalsta informāciju meža īpašniekiem adaptīvu mežkopības pasākumu ieviešanai. Pētījumā tiks kombinēti dati no parauglaukumiem liela mēroga vēja bojājumu novērtēšanai, koku gāšanas eksperimentu, kā arī koksnes īpašību analīžu rezultāti, lai papildinātu un adaptētu Baltijas valstu apstākļiem esošās un jaunās iespējas modelēt ciklonu vētru ekonomisko ietekmi. Rezultāti uzlabos vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu zināšanās balstītas bioekonomikas attīstībā (zinātnes prioritāte), nodrošinās kvalitatīvi jaunu informāciju vairākos meža vēja noturības aspektos (7 manuskripti), tiks izmantoti turpmākas zinātniskās sadarbības attīstīšanai un izplatīti konferencēs (7), izmantota promocijas darbu izstrādē (2) attīstot pētījumu kapacitāti meža adaptācijas jomā.

Rezultāti

  1. Izstrādāts kritiskā vēja ātruma un tā atkārtošanās varbūtības noteikšanas rīks
  2. Modelis vēja bojājuma finansiālās ietekmes novērtējumam bērza audzēs 
  3. Modelis vēja bojājuma finansiālās ietekmes prognozēšanai bērza audzēs aprites ciklā 
  4. Pētījuma rezultātu publicēšanas progress