Vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 02.01.2020.
Beigu datums: 31.12.2020.

Pētījumu atbalsta a/s Latvijas valsts meži 

Pētījuma mērķis ir apzināt egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumu efektivitāti, izvērtēt stumbra kaitēkļu savairošanās riskus dabas lieguma "Stiklu purvi" deguma teritorijā un tai pieguļošām mežaudzēm un izstrādāt priežu audžu tīkllapsenes savairošanās prognozes 2021. gadam.


Pētījuma zinātniskais pārskats 

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands