Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 11.01.2016.
Beigu datums: 01.12.2020.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5.5_0004_101_16_4

Pētījuma mērķis ir analizēt sakņu trupes izplatību ietekmējošos bioloģiskos un antropogēnos faktorus; izstrādāt rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai intensīvas mežsaimniecības apstākļos.

Pētījuma mērķa sasniegšanai paredzēts:

 1. Pārbaudīt dažādas izcelsmes skuju koku rezistenci pret Heterobasidion spp. un Armillaria spp.:
  a) stādmateriāla rezistences pētījumi, lai novērtētu dažādas izcelsmes 5 gadus vecu priežu un egļu uzņēmību pret Armillaria sp.;
  b) Heterobasidion sp. micēlija izplatības novērtējums mākslīgi inficētos kokos (9 dažādas koku sugas);
  c) H. annosum dinamikas pētījumi Pinus contorta stādījumos Vidusdaugavas mežsaimniecībā.
 2. Novērtēt Heterobasidion spp. un Armillaria spp. attīstību ietekmējošos biotiskos un abiotiskos faktorus:
  a) sakņu trupes izplatības novērtējums priežu audzēs, tajā skaitā atjaunotajās priežu  jaunaudzēs; Armillaria spp. izraisītie zaudējumi atjaunotajās priežu audzēs. Armillaria izplatības dinamikas pētījumi divos objektos priežu jaunaudzēs Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirknī;
  b) Heterobasidion annosum izplatības salīdzinājums mākslīgi un dabiski atjaunotajās priežu audzēs atšķirīgos meža tipos;
  c) augsnes apstrādes ietekme uz H. annosum sastopamību kūdras un minerālaugsnēs – sakņu piepes micēlija dzīvotspējas novērtējums aktīvā eksperimentā (dažāda diametra sakņu fragmenti tiks eksponēti augsnes virskārtā un 10 cm dziļumā);
  d) H. annosum izplatības novērtējums maza diametra skuju koku celmu saknēs;
  e) P. gigantea micēlija attīstības pārbaude trupējušā egles koksnē.
 3. Analizēt ciršanas atlieku nozīmi sakņu piepes izplatībā:
  a) analizēt H. annosum augļķermeņu attīstības dinamiku uz maza diametra egles koksnes mežizstrādes atliekām meža tipos ar spēcīgi un vāji attīstītu lakstaugu veģetāciju;
  b) H. annosum un P. gigantea augļķermeņu attīstības dinamikas pētījumi uz lielu dimensiju mežizstrādes atliekām.
 4. Pētījumi par celmu izstrādi saistībā ar sakņu trupes ierobežošanu un ietekmi uz vidi:
  a) sakņu piepes un celmenes sastopamības novērtējums celmu izstrādes objektos 2017. gadā (5 gadus pēc atcelmošanas);
  b) meža atjaunošanās un sakņu mikorizācijas novērtējums celmu izstrādes eksperimenta objektos.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
 un prezentācija (11.01.2017.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020) 

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands

Publikācijas