Vadītājs: Alda Stepanova
Sākuma datums: 28.04.2008.
Beigu datums: 10.12.2008.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds