Vadītājs: Agris Zimelis
Sākuma datums: 16.06.2011.
Beigu datums: 01.12.2011.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5.5-0.1/00fy/200/11/177

Pētījuma uzdevumi ir:

  1. veikt pētījumus par jaunaudžu kopšanas darbu izpildes ražīgumu un izmaksām audzēs ar dažādām darba grūtības pakāpēm: dažādu koku augstumu un koku skaitu;
  2. veikt pētījumus par agrotehniskās kopšanas darbu izpildes ražīgumu un izmaksām ar dažādām darba grūtības pakāpēm (t.i. dažādu aizzēlumu, dažādos meža tipos, dažāda vecuma audzēs) un izstrādāt vienkārši pielietojamas darba izpildes grūtības pakāpju klasifikāciju;
  3. noteikt jaunaudžu kopšanas un agrotehniskās kopšanas darbu pašizmaksu dažādās darba izpildes grūtības pakāpēs.

Pētījuma rezultāts ir atbilstoši norādītajiem darbiem norādītajā laikā un kvalitātē noteikts jaunaudžu kopšanas un agrotehniskās kopšanas darbu ražīgums un izmaksas, noteikts ražīgums un pašizmaksa dažādās darbu izpildes grūtības pakāpēs, izstrādāta vienkārši pielietojama agrotehniskās kopšanas darba izpildes grūtības pakāpju klasifikācija.


Pētījuma zinātniskais pārskats