Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 04.01.2010.
Beigu datums: 30.04.2014.

Valsts pētījumu programmas (VPP) "NatRes – Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas" pētījums

1. temats. Meža resursu prognozēšanas modeļu izstrāde (atbildīgais izpildītājs Jānis Donis)

Temata aktivitātes:

  1. intensīvi kultivētu egles plantāciju ierīkošanas un audzēšanas tehnoloģiju izstrāde, esošo objektu uzmērīšanas lauksaimniecības un meža zemēs;
  2. ilglaicīgo parauglaukumu datubāzē esošo objektu turpmākās apsaimniekošanas plāna izstrāde;
  3. Latvijai adekvātu bonitāšu skalu izveide priedei, eglei, bērzam un apsei.

Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums

2. temats. Bērza audžu ar egles otro stāvu ražības novērtējums un apsaimniekošanas režīms (atbildīgais izpildītājs Pēteris Zālītis)

Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums

3. temats. DNS marķieru metožu izmantošana meža koku selekcijā un ģenētisko resursu izvērtēšanā (atbildīgais izpildītājs Dainis Ruņģis)

Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums

4. temats. Meža fitopatoloģiskie riski: skujkoku celmu bioloģiskā aizsardzība pret sakņu trupi, izmantojot sēnes Phlebiopsis gigantea Latvijās izolātus (atbildīgais izpildītājs Tālis Gaitnieks)

Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums, aktivitātes

Pētījuma rezultāti aprakstīti monogrāfijā: 
Jansons J. (red.) 2014. Četri mežzinātņu motīvi. Salaspils: LVMI "Silava", DU AA "Saule"
2014 Monografija Cetri mežzinatnu motivi vaks