Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 14.05.2010.
Beigu datums: 08.11.2010.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 140510/S52

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma uzdevumi ir:

  1. lauka apstākļos, izmantojot P. gigantea un H. annosum suspensijas, analizēt P. gigantea Latvijas izcelsmes izolātu antagonismu pret H. annosum un salīdzināt šo Latvijas izolātu efektivitātes rādītājus ar preparāta Rotstop sastāvā esošās sēnes P. gigantea efektivitātes radītājiem;
  2. novērtēt P. gigantea Latvijas izolātu efektivitāti pret H. annosum sporu infekciju ar H. annosum inficētās skujkoku audzēs, izmantojot egles bluķīšus;
  3. novērtēt P. gigantea Latvijas izcelsmes izolātu efektivitāti skujkoku celmu aizsardzībā pret H. annosum dabisko infekciju, salīdzinājumā ar Rotstop.


Pētījuma zinātniskais pārskats