Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 01.03.2019.
Beigu datums: 30.06.2022.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētījumā P9 "Bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes izraisīto zaudējumu samazināšanai skuju koku audzēs", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2   Logo LVM     Silavas logo

Sakņu piepes (Heterobasidion spp.) izplatības ierobežošanai izmanto bioloģiskos preparātus, kas satur lielās pergamentsēnes (Phlebiopsis gigantea) sporas. Latvijā kopš 2007. gada celmu apstrādei tiek izmantots Somijā ražotais bioloģiskais preparāts Rotstop. Minētajos preparātos tiek izmantots viens sēnes izolāts. Atšķirībā no iepriekš veiktajiem projektiem, pētījuma gaitā tiks izveidots maisījums, kas sastāvēs no vairākiem lielās pergamentsēnes izolātiem.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt efektīvu bioloģisko preparātu celmu apstrādei pret Heterobasidion spp. sporu infekciju, preparāta sastāvā iekļaujot vairākus ģenētiski atšķirīgus Latvijas izcelsmes P. gigantea izolātus.

Pētījuma rezultāti ir tehnoloģijas prototips (1 gab.) bioloģiskās celmu apstrādes preparāta sagatavošanai, parauglaukumi ilgtermiņa pētījumiem (2 gab.), publikācijas par pētījuma rezultātiem starptautiskā zinātniskās literatūras datu bāzē esošā izdevumā (2 gab.).

Aktualitātes

 1. 28.03.2019. Relīze Sadarbībā ar MNKC uzsākta bioloģiskā preparāta izstrāde sakņu trupes samazināšanai
 2. 28.05.2019. Relīze Uzsākta bioloģiskā preparāta sagatavošana, sēnes izolātu īpašību pārbaude
 3. 30.08.2019. Relīze Pētījuma aktualitātes
 4. 17.10.2019. Relīze Pētījuma aktualitātes
 5. 20.01.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 6. 31.03.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 7. 30.06.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 8. 22.09.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 9. 29.12.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 10. 12.03.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 11. 27.03.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 12. 22.06.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 13. 22.09.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 14. 22.12.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 15. 21.03.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 16. 30.06.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 17. 3.08.2022. Relīze Par pētījuma pabeigšanu