Vadītājs: Endijs Bāders
Sākuma datums: 01.02.2023.
Beigu datums: 31.12.2024.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P9 "Tehnoloģija stādīto mežaudžu izvietojumam ainavā to kopējās vērtības kāpināšanai", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma mērķis ir izstrādāt eko-inovatīvu tehnoloģiju, kā stādītās audzes un plantācijas izvietot meža masīvā un apsaimniekot, neatstājot negatīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

Bioekonomikas koncepts paredz pakāpenisku fosilo resursu aizstāšanu ar bioloģiskas izcelsmes un atjaunojamiem resursiem, kā arī arvien plašāku aprites ekonomikas principu ieviešanu. Lai to realizētu, nepieciešama vietējā izejvielu bāze, t.i. koksne.

Galvenās aktivitātes:

  1. ilgstoši neskartas un cilvēka ietekmētas ainavas parametru salīdzinoša analīze – radot risinājumus tādam plantāciju izvietojumam, kas uztur meža ainavas daudzveidību (β daudzveidību);
  2. neitrālās ģenētiskās daudzveidības novērtējums – radot risinājumus tādam plantāciju izvietojumam, kas nemazina sugas ģenētisko daudzveidību meža ainavas līmenī ilgtermiņā;
  3. mistrojuma ietekme uz liela mēroga meža ugunsgrēku izcelšanās iespējamību – radot risinājumu riska mazināšanai;
  4. mistrojuma ietekme uz stumbra mizas bojājumiem un ekonomisko vērtību.

Aktualitātes

  1. 19.–23.04.2023. Relīze Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju, Gēteburgu.
  2. 23.11.2023. Ziņojums 8. starptautiskā konferencē "Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai": Lele A., Jansons Ā., Bāders E., Freimane L. Fire risk assessment in birch stands: fire-associated species as indicators of fire regime (stenda referāts).