Vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 01.11.2022.
Beigu datums: 15.04.2024.

VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas vienošanās Nr. 6-1/22/167

Logo LVAF

Pētījuma mērķi

  • Īstermiņa: Noteikt lūšu populācijas blīvumu Latvijas centrālajā daļā, izmantojot neinvazīvas monitoringa metodes.
  • Ilgtermiņa: (1) Lūšu kā nemedījamas sugas monitoringa sistēmas īstenošana Latvijā, nodrošinot starptautiski salīdzināmu informāciju tālākai zinātniski pamatotai sugas aizsardzībai un apsaimniekošanai Baltijas populācijas mērogā; (2) Nodrošināt sabiedrības informētību par lūšu populācijas lielumu un izplatību Latvijā, reizē uzlabojot izpratni par sugas uzvedību un ekoloģiju.

Pētījuma uzdevumi

  1. Sagatavošanās darbi lauka pētījumu veikšanai – slēpņu kameru un matu lamatu uzstādīšanas vietu atlase, aktivitāšu plāna saskaņošana ar izpildītājiem.
  2. Slēpņa kameru un matu lamatu uzstādīšana un pārbaude trīs mēnešu laikā 2023. un 2024. gadā.
  3. Slēpņa kameru datu šķirošana un apstrāde.
  4. Rezultātu analīze un pārskats par monitoringa rezultātiem.
  5. Pētījuma kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijai publicēšanai mājas lapā.