Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.07.2022.
Beigu datums: 30.06.2025.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam vienošanās Nr. 22-00-A01612-000006

Logo ES ELFLA

Pētījuma partneri ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (vadošais partneris), LVMI "Silava", Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Latvijas Zemnieku federācija, Meža pētīšanas stacija, SIA "Ingka Investments Management", Mazo meža īpašnieku biedrība, SIA "Latvijas Finieris mežs", SIA "Sodra Latvia" un zemnieku saimniecība "Priedes".
Kopējais finansējums ir 359 682,86 EUR, t.sk. publiskais finansējums ir 323 714,54 EUR; LVMI "Silava" finansējums 60 070,89 EUR, t.sk. publiskais finansējums 54 063,80 EUR.

Pētījuma mērķis ir veicināt "bottom-up" virzītu pieeju oglekļa dioksīda (CO2) papildus piesaistei un mērķtiecīgai siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanai meža apsaimniekošanā, izglītojot un motivējot meža apsaimniekotājus klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu atbalstošas mežsaimniecības prakses izvēlē.

Pētījuma aktivitātes

 1. Identificēt efektīvākos CO2 piesaistes un SEG emisiju samazināšanas paņēmienus meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā, kas piemēroti brīvprātīgās tirdzniecības sistēmai, konsensus panākšana starp dažādām interešu grupām.
 2. Izstrādāt algoritmus CO2 piesaistes un SEG emisiju izmaiņu aprēķinam efektīvākajiem klimata izmaiņu samazināšanas pasākumiem.
 3. Veikt kalkulatoru programmatūras izveidi, kurā realizēts ietekmes uz CO2 piesaisti un SEG emisijām novērtējums.
 4. Sadarbībā ar meža īpašniekiem, lauksaimniekiem un mežsaimniecības konsultantiem pārbaudīt un, nepieciešamības gadījumā, pilnveidot izveidotā kalkulatora funkcionalitāti.
 5. Sagatavot informatīvus materiālus meža īpašnieku apmācībām, organizēt seminārus un apmācīt mežsaimniecības konsultantus darbam ar izveidoto rīku.
 6. Piesaistes pasākumiem raksturīgo objektu atlase meža un lauksaimniecības zemēs.
 7. Oglekļa aprites integrēšana meža apsaimniekošanas plānošanā un oglekļa tirdzniecības sistēmas ieviešanas iespēju Latvijā izvērtējums.

Sasniedzamie rezultāti

 • Pārskats par CO2 piesaistes un SEG emisiju samazināšanas paņēmieniem meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.
 • Publiski pieejama kalkulatora versija meža īpašniekiem – Meža apsaimniekošanas CO2 bilances kalkulators.
 • Kalkulatora versija, kas paredzēta profesionālai lietošanai – Oglekļsaistīgas mežsaimniecības novērtēšanas un plānošanas sistēma.
 • Rīcības plāns oglekļa tirdzniecības iespējai Latvijā.
 • Mācību materiāli.
 • Apmācības un semināri.